2. De kleinzoon van Moeder Martinus | Floran Janssen – Held van Helmond

Zoo was Floran Janssen, de kleinzoon van Moeder Martinus uit het Ameidesingel, wiens wonderbare lotgevallen wij gaan verhalen. Reeds dikwijls had Moeder Martinus heuren kleinzoon gepraamd om eenen stiel te leeren… Meester Asselberg, de beenhouwer uit de Veestraat en Piet de Laet, de bakker uit de Steenweg, hadden heel gaarne den forschen knaap in hunnen… Lees verder 2. De kleinzoon van Moeder Martinus | Floran Janssen – Held van Helmond