4. Floran en de stadswacht | Floran Janssen – Held van Helmond

Op dit oogenblik weerklonken er haastige stappen en verscheen er aan den hoek der straat een talrijke groep soldaten met brandende lantaarns. – Wat gebeurt er hier? vroeg de aanvoerder der wacht. – Die heerschappen, zei Floran, op de rabauten wijzend, wilden mij mijn geld ontnemen. Om hen die leelijke manieren af te leeren heb… Lees verder 4. Floran en de stadswacht | Floran Janssen – Held van Helmond