6. Floran Janssen matst moeder Martinus

– Floran, zei ze toen, ge kunt mij een groot plezier doen! – Laat hooren, Grootjelief! – Ik heb al een heelen tijd naar mijn vischmes gezocht en denk nu dat ik het dezen namiddag op het kerkhof, dicht bij het doodenhuisje, verloren heb. – Wel, Grootjelief, zei Floran, ik zal het eens gaan zoeken,… Lees verder 6. Floran Janssen matst moeder Martinus

7. Floran Janssen wordt opgebracht door de gerechtsdienaaar

Aan den omdraai van den weg gekomen zag hij, op eene opene plek bezijden de hoeve en van den weg gescheiden door eene breede hofgracht een man, die met zweepslagen een jongen schaapherder mishandelde, welke voor hem op de knieën kroop. – Heidaar! riep Floran, wilt ge eens uitscheiden, groote lobbes! De man keek even… Lees verder 7. Floran Janssen wordt opgebracht door de gerechtsdienaaar