1. De wonderlijke lotgevallen | Floran Janssen – Held van Helmond

In den tijd, toen Hertog Jan over Vlaanderen en Brabant regeerde, woonde er in het Ameidesingel (bestaat niet meer, nu heet het Noord- en Zuid-Koninginnewal) te Helmond eene oude vrouw, Moeder Martinus genaamd, met heuren kleinzoon Floran In welk nummer het juist was, kan ik echter niet zeggen, omdat het huisje misschien al sedert drie… Lees verder 1. De wonderlijke lotgevallen | Floran Janssen – Held van Helmond

8. Floran Janssen aangevallen door honden

Een der gerechtsdienaars bracht eene streng koord te voorschijn en ontrolde ze, terwijl de twee anderen Floran bij de armen vastgrepen. Deze keek hen grimlachend aan, maar hoezeer de beide forsche knechten ook hunne krachten inspanden om Floran’s armen achter zijnen rug te brengen, toch konden zij er niet in gelukken ze slechts een vingerbreedte… Lees verder 8. Floran Janssen aangevallen door honden

9. Floran Janssen en de waterduivel

– Daar herinner ik mij weer, sprak hij, dat gij daar straks gezegd hebt, dat gij iets weet om mij te doen schrikken. Ik moet u zeggen… – Denk er niet meer aan, jongeling. – Integendeel! Ik verzoek, ik eisch zelfs, dat gij het mij zegt! Indien de zaak zoo vreeselijk is, dat zij mij… Lees verder 9. Floran Janssen en de waterduivel

10. Floran Janssen droogt de bruut af.

– Ja, knaap, het is duidelijk genoeg, riep hij met grove stem, en ik, Balt, neem den kamp met u aan. Ge ziet er een beetje sterker uit dan die lummel van een Raffel, die zich als een lam zou laten kelen! Ik zal u eerst met het plat van mijn degen op de billen… Lees verder 10. Floran Janssen droogt de bruut af.